You are currently viewing Industri Tanaman Durian Kini Cenderung Menggunakan Tumbuhan Kekacang Penutup Bumi

Industri Tanaman Durian Kini Cenderung Menggunakan Tumbuhan Kekacang Penutup Bumi

- - iklan - -

Industri tanaman durian sudah menerap kaedah penanaman menggunakan tumbuhan kekacang penutup bumi. Kaedah ini umumnya dilakukan oleh ladang tanaman industri seperti getah, kelapa sawit, koko dan kelapa dalam usaha memelihara kelembapan tanah di samping mengawal pertumbuhan rumpai. Dahulunya tanaman durian hanya diusahakan dalam skala kecil justeru penjagaan menjadi lebih mudah. Berikutan harga buah durian yang meningkat, petani sudah memperluaskan kebun masing-masing supaya menghambat hasil yang lebih tinggi. Anak pokok durian yang amnya lebih rentan terhadap kekurangan air yang akhirnya boleh layu dan mati.

Oleh itu tanaman durian hendaklah diusahakan bersama tanaman selingan lain seperti jambu batu, pisang atau betik di peringkat awal supaya mencipta kesan naungan kepada tanaman durian atau menggunakan jaring hitam untuk mengelilinginya sebagai bahan memberi naungan. Bagi ladang durian yang besar, pembangunan tumbuhan kekacang penutup bumi adalah langkah yang sesuai untuk menangani isu sedemikian. Menurut sumber, anak pokok durian yang didedahkan kepada pancaran matahari terik tanpa penyiraman air mencukupi akan mengalami kadar hidup yang kurang daripada 70%.

Menurut pemerhatian diperolehi, di kawasan tertentu di Malaysia, ladang durian sudah menerapkan kaedah penanaman tumbuhan kekacang agar meningkatkan kadar hidup tanaman tersebut. Kelebihan tumbuhan kekacang terhadap tanaman ladang sudah terbukti dalam pelbagai tulisan cetak. Tumbuhan kekacang mempunyai kelebihan yang unik dalam penjimatan baja nitrogen kerana rizom akar yang mampu menghasilkan kulat penetap nitrogen dari udara untuk digunakan sebagai baja hijau yang percuma. Di samping itu tumbuhan kekacang juga menghasilkan habitat tanah yang lebih lembap dan berorganik untuk kesejahteraan kehidupan tanah yang akan memberi kesan positif kepada tanaman pada akhirnya.

Tumbuhan kekacang ini sama dengan apa yang digunakan di ladang sawit ataupun getah iaitu tumbuhan kekacang konvensional yang telah diakuri dari segi keberkesanan. Umpamanya Calopogonium caeruleum, C. Mucunoides, Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Pueraria phaseoloides dan Mucuna bracteata yang mana biji benihnya boleh digunakan dengan kadar 5-6 kg/ha atau dalam bentuk campuran mengikut nisbah 2:2:3 atau nisbah 2:3 (iaitu Pueraria 6 kg : Centrosema 9kg/ha).

Dalam keadaan ini, Calopogonium akan mula tumbuh kemudian didominasikan oleh Pueraria berikutnya. Sistem campuran ini sudah terbukti sesuai untuk ladang tanaman di tanah pedalaman. Hanya Mucuna bracteta yang perlu ditanami secara tunggal kerana kadar pertumbuhan yang agresif justeru tidak sesuai dicampurkan dengan tumbuhan kekacang lain. Tumbuhan kekacang secara amnya tidak bersaing dengan tanaman kekal untuk mendapatkan nutrien, air ataupun ruang tetapi sebaliknya mendatangkan pelbagai kelebihan kepada tanaman kekal seperti durian.

Hantar blog ini kepada :