Peningkatan Hasil Sawit Awalan Di Tanah Gambut Melalui Penanaman Tumbuhan Kekacang Penutup Bumi

Kebaikan tumbuhan kekacang penutup bumi terhadap tanaman industri telah banyak dilaporkan. Hasil-hasil kajian berkenaan telah menunjukkan keupayaan tumbuhan kekacang penutup bumi memelihara kelembapan tanah, mengurangkan suhu di permukaan tanah, menghasilkan…

Continue ReadingPeningkatan Hasil Sawit Awalan Di Tanah Gambut Melalui Penanaman Tumbuhan Kekacang Penutup Bumi