You are currently viewing Bancian Jenis Rumpai Di Ladang Sawit Malaysia

Bancian Jenis Rumpai Di Ladang Sawit Malaysia

Tahun 2008-2009, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menyelenggarakan satu bancian kebangsaan mengenai rumpai liar di ladang sawit Malaysia. Dalam bancian tersebut, sebanyak 2,197 ladang telah menerima borang soal selidik. Di antaranya, 910 atau 41.4% telah memberi jawapan. Secara umumnya, 82-83% ladang sawit ditumbuhi Imperata cylindrica dan Eleusine indica, diikuti oleh Ischaemum muticum 78.3% serta Pennisetum polystachyon 74.4%. Dengan kata lain, inilah empat jenis rumpai liar yang paling banyak terdapat di ladang sawit.


Dari segi rumpai daun lebar pula, yang paling banyak terdapat di ladang sawit ialah Asystasia intrusa 86.6%, Mikania micrantha 81.9%, Hedyotis verticillata 76.5%, Borreria latifolia 74.6%, Ageratun conyzoides 68.2% dan akhirnya Mimosa sp. 66.3%.

Rumpai daun lebar dan berdahan pula, Clidemia hirta 88.1% menduduki tempat tertinggi diikuti oleh Melastoma malabathricum 83.2%, Chromolaena odorata 77.6% dan diakhiri oleh Lantana camara 63.6%.


Daripada kesemua jawapan diterima itu, sebanyak 90.5% ladang sawit matang ditumbuhi dengan paku-pakis serta 86.9% mendapati adanya pertumbuhan anak pokok sawit liar. Manakala bagi Cyperus sp. dan Fimbristylis miliacea, ia hanya terdapat di separuh ladang sawit di Malaysia.