You are currently viewing KPK Menyasarkan Menamabah Keluasan Tanaman Koko Ke 10,000 Ha Dalam 5 Tahun

KPK Menyasarkan Menamabah Keluasan Tanaman Koko Ke 10,000 Ha Dalam 5 Tahun

- - iklan - -

KUALA LUMPUR 11/3/2024 : Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) menyasarkan untuk memperluaskan jumlah kawasan tanaman koko negara kepada 10,000 hektar dalam tempoh lima tahun daripada 5,985 hektar ketika ini, kata Timbalan Menteri Datuk Chan Foong Hin.

Beliau berkata tumpuan akan diberikan kepada penanaman varieti biji koko premium, yang mampu menembusi pasaran khusus, dengan menanam tanaman di atas bidang tanah yang telah dikenal pasti.

“Dengan prospek pasaran koko dalam negeri yang terjamin, diharap komoditi itu diberi peruntukan yang diperlukan untuk menambah keluasan tanahnya kepada 10,000 hektar seperti yang disasarkan, bermula dengan RM3 juta untuk 2025,” katanya semasa sesi soal jawab. bersidang di Parlimen hari ini.

Beliau menjawab soalan Riduan Rubin (Bebas-Tenom) yang ingin mengetahui usaha KPK memperkasakan industri koko.

Chan juga mendedahkan bahawa KPK sedang dalam penjenamaan dan mempromosikan produk koko tempatan premium sebagai koko asal tunggal dengan rasa yang unik, bagi membolehkan pengeluar koko mempromosikan rasa tersendiri dan menarik pembuat coklat tempatan dan antarabangsa.

KPK dan Lembaga Koko Malaysia juga mempromosikan pengenalan teknologi baru dan penggunaan teknologi sedia ada sebagai amalan pertanian yang baik untuk meningkatkan produktiviti dan memudahkan operasi pengurusan perladangan melalui aplikasi teknologi terkini, termasuk mekanisasi dan Internet of things.

“Inisiatif ini dapat meningkatkan minat belia untuk menyertai sektor huluan, serta mengukuhkan sokongan pemasaran kepada pengusaha dan pekebun kecil bagi memastikan penanaman koko yang mampan,” katanya.

Sumber maklumat :

The Sun

Hantar blog ini kepada :