You are currently viewing Kumbang Kaboi dan Kumbang Hijau Merosakkan Daun dan Merencatkan Tumbesaran Anak Pokok Durian

Kumbang Kaboi dan Kumbang Hijau Merosakkan Daun dan Merencatkan Tumbesaran Anak Pokok Durian

- - iklan - -


Palm King Marketing Sdn Bhd
No 40, Jalan Hasta 1, Kawasan Perusahaan Batu 12, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor, Malaysia
Tel: +603-3191 6535
Email: info@klspalmking.com
Facebook: Palm King Marketing Sdn Bhd

Website: www.klspalmking.com

Anak pokok durian mudah diserangi serangga perosak khususnya di bahagian daun. Sejenis kumbang yang umum dikenali sebagai Kaboi (Cochchafers beetle/ Rose beetle) amat menggemari daun muda anak pokok durian. Kumbang Kaboi aktif di waktu malam dan mempunyai populasi yang besar, oleh itu risiko serangannya tidak harus diabaikan. Daun yang diserang menunjukkan lubang yang banyak dan keadaan ini akan merencatkan tumbesaran pokok.

Hanya kumbang Kaboi dewasa yang akan menyerang daun pokok tetapi bukan peringkat ulatnya kerana tidak ketemu ulat di situ. Di waktu siang hari, kumbang Kaboi akan bersembunyi dalam daun kering di permukaan tanah kemudian aktif pada waktu malam.

Kaedah kawalan termasuklah semburan racun serangga di bahagian pucuk daun. Racun yang mengandungi bahan aktif alpha-cypermethrin (contoh Pestac, 17-22 ml/10 liter air, chlorpyrifos (contoh Donshot 155, 37-70 ml/18 liter air) serta chlorpyrifos + cypermethrin (contoh Nurelle-D505 EC, 5-12 ml/10 liter air) memberi kesan kawalan positif. Kumbang Kaboi ada dua jenis, satu jenis berkulit coklat gelap dan satu jenis lagi berkulit hitam dan berkilau.

Terdapat sejenis kumbang lain yang juga menyerang daun anak pokok durian. Kumbang ini dikenali Gold Dust Beetle atau Green Beetle iaitu kumbang berwarna hijau. Tabiat kumbang ini memakan daun agak berbeza daripada kumbang Kaboi. la makan daun bermula dari pinggirnya menyebabkan daun bergerigi manakala kumbang Kaboi tidak makan dari pinggir daun. Kumbang hijau ini walaupun kebiasaan menyerang daun muda, tetapi jika sumber makanan tidak mencukupi, ia juga akan menyerang daun lama.

Kumbang hijau boleh dikawal dengan racun serangga seperti trichlorfon (contoh Dipterex 95 SP, 10g/10 liter air) dan profenofos (contoh Seleecronm 17ml/10 liter air) disembur secara bergilir dengan selangan 7 hari. Masa semburan yang paling baik ialah di waktu pagi ketika kumbang ini sedang aktif.

 

Sumber maklumat :

Ithnin Badri, Serangga Perosak Buah-Buahan Tropika Malaysia, MARDI, 2008, Page 64-67.

Hantar blog ini kepada :