Ke arah Pencapaian Hasil Lebih Lumayan Melalui Penggunaan Racun Dan Kaedah Kultur

Penggunaan racun sebagai input pertanian dalam kawalan penyakit dan serangga perosak tanaman dengan berhati-hati akan memberi kesan positif dalam peningkatan hasil pertanian. Ini termasuk pemilihan racun bersesuaian daripada pengeluar ternama…

Continue ReadingKe arah Pencapaian Hasil Lebih Lumayan Melalui Penggunaan Racun Dan Kaedah Kultur