You are currently viewing Baka Pokok Penanti Durian Mempengaruhi Kualiti Pokok Cantuman

Baka Pokok Penanti Durian Mempengaruhi Kualiti Pokok Cantuman

Pembiakan tampang khususnya kaedah cantuman adalah pendekatan paling popular untuk mendapatkan bahan tanaman durian. Walaupun banyak baka durian boleh dijadikan pokok penanti untuk dicantumkan dengan tunas durian berkualiti tinggi seperti Musang King (D197), Durian Hitam (D200), Kim Hong (D198), IOI (D168) dan sebagainya, tetapi kualiti pokok penanti termasuk potensi pengeluaran hasil dan rintangan penyakit adalah aspek yang perlu diberikan perhatian.

Ini kerana didapati pokok penanti yang tidak memberi hasil buah yang menggalakkan ataupun rentan terhadap penyakit akan mewariskan kelemahan tersebut kepada pokok cantuman. Umpamanya durian D24 yang sangat popular digunakan sebagai pokok penanti biarpun adalah baka durian berhasil tinggi serta digemari untuk dicantumkan dengan baka Musang King dan sebagainya, tetapi baka D24 adalah lemah dari segi rintangan penyakit yang mana ciri ini akan diwariskan pada pokok Musang King atau yang lain apabila matang nanti. Oleh yang demikian, pemilihan anak benih durian kelihatan perlu mengetahui latar belakang pokok penantinya supaya usaha dan perbelanjaan yang dicurahkan pada penanaman durian tidak berakhir dengan penghasilan pokok yang mudah dijangkiti penyakit, hasil yang rendah dan sebagainya.