Teknik Penanaman Kelapa Sawit Secara Menyerong Bagi Memperbaiki Keadaan Pokok Tumbuh Menyerong Serta Meningkatkan Pengeluaran Hasilnya Di Tanah Gambut

Kelembutan struktur tanah gambut akan menyebabkan penyerongan tanaman kelapa sawit yang ditanami di situ. Pertumbuhan dan pengeluaran hasilnya akan terganggu apabila pokok semakin menyerong dalam peringkat tumbesaran. Selain itu, keadaan…

Continue ReadingTeknik Penanaman Kelapa Sawit Secara Menyerong Bagi Memperbaiki Keadaan Pokok Tumbuh Menyerong Serta Meningkatkan Pengeluaran Hasilnya Di Tanah Gambut