Kaedah Pembajaan : Satu Perbandingan Antara Pembajaan Menyerak dan Pembajaan Membenam

Tanaman komersial memerlukan pembajaan yang cekap bagi memberi hasil yang lumayan. Justeru itu, banyak kajian telah dijalankan untuk menentukan jenis, kadar, masa, kaedah dan lokasi pembajaan yang paling berkesan untuk…

Continue ReadingKaedah Pembajaan : Satu Perbandingan Antara Pembajaan Menyerak dan Pembajaan Membenam