PEMANGKIN – Rumusan Baja Untuk Menyelesaikan 3 Masalah Kekurangan Nutrien Sekali gus

Baja adalah input penting untuk melestarikan produktiviti tanaman. Pembajaan secara purata akan meningkatkan pengeluaran hasil tanaman sebanyak 30% malah lebih jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak dibajakan. Namun begitu, faktor-faktor…

Continue ReadingPEMANGKIN – Rumusan Baja Untuk Menyelesaikan 3 Masalah Kekurangan Nutrien Sekali gus