You are currently viewing Kementerian Pertanian Hanya Boleh Menggunakan Akta Racun Perosak Untuk Mengambil Tindakan Terhadap Warga Asing Yang Menceburi Industri Sayur-Sayuran Secara Haram

Kementerian Pertanian Hanya Boleh Menggunakan Akta Racun Perosak Untuk Mengambil Tindakan Terhadap Warga Asing Yang Menceburi Industri Sayur-Sayuran Secara Haram

- - iklan - -

KUALA LUMPUR 19/3/2024 : Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia hanya boleh menjalankan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menguasai industri sayur-sayuran melalui Akta Racun Perosak 1974.

Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Nor Sam Alwi berkata kementerian melalui jabatannya tidak menguatkuasakan sebarang undang-undang berhubung pencerobohan tanah untuk aktiviti pertanian oleh warga asing atau tempatan.

Beliau dalam satu kenyataan berkata tindakan penguatkuasaan hanya boleh diambil di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974 iaitu bagi mengawal pengimportan, pengilangan racun perosak, pendaftarannya dan permit serta penguatkuasaan.

“Jabatan juga memberi bimbingan kepada usahawan melalui program pembangunan seperti kursus, taklimat, seminar, bengkel, lawatan ladang dan lain-lain.

“Justeru, adalah membimbangkan sekiranya ladang sayur-sayuran yang diusahakan secara haram oleh warga asing ini tidak dapat dipantau jabatan dari segi pengamalan amalan pertanian baik (GAP) dalam aktiviti pertanian.

“Ladang yang dikendalikan secara haram oleh warga asing dan tidak dipantau boleh menyebabkan penyalahgunaan racun perosak, penggunaan racun perosak secara haram, dan salah laku lain yang boleh menghasilkan tanaman yang tidak selamat untuk dimakan dan oleh itu membahayakan kesihatan manusia,” katanya.

Minggu lalu, dilaporkan bahawa warga asing, termasuk Bangladesh, Rohingya, dan Indonesia, didakwa mendominasi pasaran sayur-sayuran dengan kebun mereka yang ditanam secara haram, dengan jumlah keluasan kini dikatakan hampir 1,000 hektar.

Nor Sam menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan segera bagi membendung kegiatan tersebut kerana ia boleh menjejaskan industri agromakanan negara dan mendatangkan kemudaratan kepada rakyat Malaysia terutama akibat penggunaan racun serangga yang tidak terkawal.

“Pemantauan berkala juga perlu dilakukan secara berkala bagi menangani isu ini,” katanya.

Tambahnya, jabatannya juga menjalankan siasatan lapangan bagi permohonan pekerja asing dalam sub sektor penanaman yang diminta oleh majikan atau pengusaha projek pertanian tempatan yang mempunyai dokumen pemilikan tanah atau pajakan yang sah.

Beliau berkata Jabatan Pertanian memainkan peranan dalam memberi bimbingan kepada usahawan projek pertanian dalam subsektor penanaman mengenai GAP dan menggalakkan usahawan memohon dan mendapatkan pensijilan myGAP.

Pensijilan myGAP mengiktiraf ladang yang mengamalkan GAP untuk menghasilkan makanan yang selamat dan berkualiti, memelihara keselamatan alam sekitar, dan memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja.

Sumber maklumat :

New Straits Times

Hantar blog ini kepada :