You are currently viewing Keruping Pada Pokok Dokong Penyebabnya Masih Tidak Diketahui

Keruping Pada Pokok Dokong Penyebabnya Masih Tidak Diketahui

Masalah keruping yang terjadi atas pokok dokong adalah satu perkara yang serius. la wujud ke atas pokok muda dan juga matang. Keruping ini merupakan tisu kulit kering dan mati pada ranting, dahan dan juga batang pokok dokong yang masih tidak diketahui puncanya. Pulasan juga adalah perumah lain untuk penyakit ini.

Pokok yang mempunyai keruping akan mengalami pertumbuhan yang rencat termasuk juga pengeluaran hasil yang merosot. Dalam keadaan berterusan, keruping akan menyebabkan ranting pokok mati rosot.

Penyelidikan yang dijalankan ke atas masalah ini mendapati ia mungkin disebabkan oleh masalah nutrien makro dan mikro di dalam tanah serta pengairan dan teduhan yang tidak munasabah. Tanggapan sebelumnya yang mengatakan keruping disebabkan oleh pengorek keruping (scab borer) atau larva P. viridissima dan Anarsia sp. adalah tidak tepat, sebaliknya kedua-dua serangga ini adalah berfaedah dalam memecahkan keruping dengan tidak menusuk ke dalam tisu pokok.

 

Sumber maklumat :

Ithnin Badri et al., Serangga Perosak Buah-Buahan Tropika Malaysia, MARDI, 2008, hal. 44-45.