You are currently viewing Membaja Kaedah Penutup Botol

Membaja Kaedah Penutup Botol

Niger sebuah negara miskin di Afrika Barat dengan taburan penduduk 27 juta orang (2016). Oleh kerana iklim negara itu bersifat gurn Sahara, ia menikmati taburan hujan tahunan yang amat sedikit di antara 200 – 600mm. Bagi penanam, ini satu cabaran amat besar kerana tanpa air hujan, tanaman memang sukar untuk diusahakan.

Dalam pada itu, negara ini merupakan pengeluar uranium kelima terbesar di dunia. Bahan ini untuk kegunaan dalam senjata nuklear. Selain itu di kawasan yang masih ada sedikit taburan hujan, kacang, sorghum dan millet adalah tanaman umum diusahakan. Memandangkan kadar kelahiran yang agak tinggi, paras hidup negara ini tetap di bawah kemiskinan dan terpaksa menghulurkan tangan kepada masyarakat umum untuk mendapat bantuan.


Di bawah keadaan ini, demi mengelakkan kelaparan, penanam di situ terpaksa menjalankan cucuk tanam di tanah yang tidak subur serta kering. Sebahagian pendudk menjalankan ternakan haiwan, namun keadaan ini sebenarnya menerukkan lagi tanah yang kering ke hala penggurunan.

Bagi penanam, mereka tahu membaja adalah penting untuk melestarikan tanaman. Oleh itu mereka mengamalkan pembajaan dengan kadar satu penutup botol yang kira-kira 6 gram sahaja. Selepas itu baru mereka menanamkan millet. Walaupun kadar pembajaan ini adalah kecil tetapi millet yang ditanami – 70% lebih banyak turut mengeluarkan hasil 55 daripada yang tidak membaja. Keadaan ini menyatakan mereka ini sungguhpun amat miskin tetapi mereka masih mahu membajakan tanaman mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, masa hadapan mereka akan menjadi lebih rumit lagi kerana tanpa membaja, maka tiada hasil untuk dipungut.