You are currently viewing Kaedah Membasmi Anak Pokok Sawit Liar

Kaedah Membasmi Anak Pokok Sawit Liar

Buah relai sawit mudah tumbuh menjadi anak pokok sawit liar. Di ladang sawit, keadaan ini adalah lumrah diperhatikan dan ia merupakan satu kos tambahan untuk pembasmian. Satu kerjasama antara MPOB dan UKM telah dijalankan untuk meninjau mana satu racun rumpai yang lebih berkesan untuk menangani rumpai liar ini. Terdapat 4 racun rumpai dalam kajian tersebut, seperti berikut :

1. Glyphosate monoammonium 33.6% w/w
2. Glufosinate ammonium 15.5 w/w (sentuhan)
3. Paraquat dichloride 13% w/w (sentuhan)
4. Glyphosate isopropylamine 41% w/w

Dua hari selepas semburan, racun jenis 2 dan 3 menyebabkan kesan terbakar pada rumpai liar tersebut. 7 hari selepas semburan, 3% rumpai liar itu telah mati akibat semburan racun jenis 2 dan 3. Namun, racun jenis 1 dan 4 tidak membawa apa-apa tanda kematian.

49 hari selepas semburan, racun jenis 1 dan 3 telah menyebabkan 90% rumpai liar mati manakala racun jenis 2 dan 4 mengakibatkan kematian 66.7%. Maka dari sini jelas kelihatan bahawa racun rumpai jenis 1 dan 3 adalah lebih berkesan untuk menangani anak pokok sawit liar. Namun begitu, kajian ini akan diteruskan lagi untuk mengenal pastikan kesannya.