You are currently viewing Kaedah Kawalan Serangan Kutu Lada Hijau Terhadap Lada Hitam

Kaedah Kawalan Serangan Kutu Lada Hijau Terhadap Lada Hitam

Tanaman lada hitam seperti tanaman lain turut mengadapi serangan serangga perosak, dan di antaranya ialah kutu lada hijau (Green Pepper Bug) atau nama saintifik Dasynus piperis. Kutu ini di peringkat dewasa walaupun boleh terbang tetapi hanya terbang berdekatan sahaja serta sensitif terhadap kejutan manakala kutu di peringkat nimfa pula adalah aktif di waktu pagi dan petang.

Kutu lada hijau ini tidak kira yang dewasa atau yang nimfa, sama-sama mendatangkan kerosakan terhadap beri lada hijau dengan cara meresap cecair buah beri sehingaa buah beri muda menukar ke warna coklat, berlekukan serta mungkin akan gugur daripada tangkai buah manakala bagi beri matang, serangan akan menyebabkan buah beri menukar ke warna coklat dan hitam di bahagian kulit selanjutnya menurunkan kualitinya. Serangan kutu ini ke atas beri matang sering disalahfahamkan sebagai penyakit beri hitam.

Melalui kawalan kultur dengan cara menyamakan masa pembungaan tanaman lada hitam di ladang serta membuangkan tangkai buah di luar musim adalah disarankan supaya memutuskan kitaran hidup spesies kutu ini.

Penggunaan racun serangga juga adalah berkesan dan jenis yang sesuai untuk diguna pakai termasuklah deltamethrin dan lambdacyhalothrin. Jika ingin menggunakan biopestisid maka Bioblitz adalah salah satu jenis yang disarankan.

 

Sumber maklumat :

Lai Kui Fong and Sim Soon Liang (editors), Malaysian Pepper Production Technology Manual, Lembaga Lada Malaysia, 2011, hal. 71-73.

 

Hantar blog ini kepada :